Läs mer om

Det här är ett nationellt register över transportörer av avfall som har tillstånd till transport av avfall eller gjort anmälan om transport av farligt avfall enligt avfallsförordningen.
Här finns även de företag som anmält yrkesmässig insamling av avfall samt handlare och mäklare av avfall.

Om du inte hittar ett företag i registret får du vända dig till Länsstyrelsen i ditt län.

Dessa ärenden handläggs av länsstyrelsen i det län där företaget är registrerat eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Utländska åkare ansöker hos länsstyrelsen i något av de län där de hämtar eller lämnar avfall. Tillstånden gäller i hela Sverige. Tillsynsmyndigheter över avfallstransporterna är kommunernas miljönämnder, länsstyrelsen och Polisen.

Här finns mer information om vad som gäller för tillstånd och anmälan om transport och hantering av avfall.