Söktips

Företagsnamn
Det går att söka på del av företagsnamnet. Klicka utanför fältet för att sökning ska bli möjlig.

Organisationsnummer
Du måste ange hela organisationsnumret. Enskilda företag börjar med år (ÅÅÅÅ).

Länsstyrelse
Den Länsstyrelse som handlagt ärendet.

Kommun
Kommun där företaget är registrerat eller bedriver huvuddelen av sin verksamhet. Välj först rätt Länsstyrelse.

Land
Det går att söka efter svenska företag och/eller utländska företag.

Typ av tillstånd eller anmälan
Begränsa sökningen genom att välja alternativ. För fler alternativ tryck ner ”CLTR”-knappen och klicka på dem du vill ha.

Yrkesmässig transport / Eget avfall
Begränsa sökningen genom att välja ett av alternativen.

Starta sökning
Tryck på knappen 'Starta sökning'.

Sökresultat


I Sökresultat visas ett företag som har ett tillstånd för farligt avfall och ett för övrigt avfall med samma diarienummer som två olika träffar.

Enskildfirma: Företag som har personnummer som organisationsnummer visas som "Enskild firma".
Utländska företag där organisationsnummer inte har registrerats hos oss visas som "Enskild firma" Uppgifterna finns i ansökningshandlingarna.


Det går att exportera resultatet till
  • Excel
  • PDF
  • eller skriva ut det.


Detaljer
Detaljer visar uppgifter om tillståndet eller anmälan, vilken länsstyrelse som handlagt ärendet och ärendets diarienummer. Om det finns två tillstånd med samma diarienummer (exempelvis farligt avfall och icke-farligt avfall) visas båda tillstånden.
Om du vill se villkoren till tillståndet så klickar du på PDF-ikonen till höger.

Villkor
För att även få se de villkor som gäller för tillståndet klicka på ikonen 'PDF'.
PDF-dokumentet kopplar till det tillstånd som väljs; "Farligt avfall" eller "Ickefarligt avfall". För en fullständig bild kan man behöva öppna båda pdf-dokumenten.