Söktips

Företagsnamn
Det går att söka på del av företagsnamnet. Klicka utanför rutan innan du trycker Enter. Du kan annars felaktigt få en gul ruta med "Inget sökresultat". Bäst är att gå till 'Starta sökning', längst ner, så får du även information om antalet träffar. Tryck igen på 'Starta sökning'.

Organisationsnummer
Endast hela organisationsnumret är sökbart. Enskilda företag börjar på år (ÅÅÅÅ).

Länsstyrelse
Den Länsstyrelse som handlagt ärendet.

Kommun
Kommun där företaget är registrerat eller bedriver huvuddelen av sin verksamhet. Om kommunen saknas i listan för kommuner så behöver du först välja Länsstyrelse för det län där kommunen finns.

Land
Det går att söka efter svenska företag och/eller utländska företag.

Typ av tillstånd eller anmälan
Du kan begränsa sökningen genom att välja ett alternativ. Vill du ha med fler alternativ så tryck ner ”CLTR”-knappen och klicka på valen.

Yrkesmässig transport / Eget avfall
Du kan begränsa sökningen genom att välja ett av alternativen.

Starta sökning
Tryck på knappen 'Starta sökning'.

Sökresultat


"Sökresultat" visar företagets gällande tillstånd alternativt gällande anmälningar .

Enskildfirma: Företag som har personnummer som organisationsnummer visas som "Enskild firma".
Utländska företag där organisationsnummer inte har registrerats i vårt register visas som "Enskild firma".


Det går att exportera resultatet till
  • Excel
  • PDF
  • eller skriva ut det.


Detaljer
Detaljer visar uppgifter om tillståndet eller anmälan, vilken länsstyrelse som handlagt ärendet och ärendets diarienummer. Om det finns två tillstånd med samma diarienummer (exempelvis farligt avfall och icke-farligt avfall) visas båda tillstånden. Om du vill se villkoren för tillståndet så klickar du på PDF-ikonen till höger..

Villkor
Du kan se de villkor som gäller för tillståndet genom att klicka på ikonen 'PDF'.
PDF-dokumentet kopplar till det tillstånd som väljs; "Farligt avfall" eller "Icke-farligt avfall". För en fullständig bild behöver du öppna båda PDF-dokumenten.